Đầu Đọc Thẻ RFID FEC MF320U

  • Đọc thẻ RFID tần số 13.56MHz
  • Khoảng cách đọc 40mm
  • Giao tiếp USB 2.0