Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC AP-3665

  • Là loại máy POS All-In-One cao cấp
  • Vi xử lý từ Celeron đến Core-i7 @2.9GHz
  • Màn hình LED Cảm ứng C-Touch, 15 inch, Phẳng
  • RAM tối đa đến 32GB
  • Hỗ trợ ổ cứng M.2 thứ 2