Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC PP-1455

  • Là loại máy POS All-In-One hỗ trợ Android
  • Vi xử lý QuadCore Atom X5-Z8300 @1.44GHz
  • Màn hình LED cảm ứng 15 inch, Không viền
  • HĐH Android 5.1
  • Bộ nhớ trong eMMC 32GB