Máy tính bán hàng (POS) Wincor Beetle iPOSPlus

  • Là loại máy POS All-In-One hiệu suất cao
  • Vi xử lý Celeron DualCore @2.2GHz đến Core i5 @2.7GHz
  • Màn hình phẳng, cảm ứng dạng LED 15 inch
  • RAM tối đa đến 16GB