Đầu Đọc FingerPrint FEC U4500

  • Đọc vân tay với độ phân giải 512dpi
  • Giao tiếp USB 2.0