Đầu Đọc FEC Tích Hợp 2 trong 1

  • Đọc thẻ từ và RFID 13.56MHz
  • Đọc thẻ từ và Fingerprint
  • Giao tiếp USB