Sửa Chữa Máy Kiểm Kho Cipherlab RS36

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Cipherlab RS36
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Cipherlab RS36, 
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Phím bấm máy kiểm kho di động RS36
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT RS36
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Cipherlab RS36
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác