Sửa chữa MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT231

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT231:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in ZEBRA ZT231, 
* Thay thế trục cuốn giấy (Roller) ZT231
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in mã vạchZT231
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZT231
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard ZEBRA ZT231
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch công nghiệp khác 
* Thay thế trục cuốn giấy (Roller) ZEBRA ZT231