Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-620

  • Trọng lượng 60Kg, 150Kg, 300Kg, 600Kg
  • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
  • Giao tiếp chuẩn: RS232C, USB 2.0
  • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì, tích lũy, đếm
  • Hỗ trợ 04 x Loại đơn vị tính: g, kg, lb, pcs
  • Tích hợp Máy in bill